VHF Repeater LA8CR [RV61]
UHF Repeater LA8RR [RU386]
LA9L-R Echolink via LA8CR
Innhold og Nyheter Aktuelle temaer Kalender
DX Nyheter fra LA DX Group
Nyheter fra NRRL.no
Siste nyheter fra Nedre Romerike Gruppe av NRRL
23.10.2016
 Antennedugnad LA9L
 

Lørdag den 22. oktober ble det gjennomført antennedugnad på Tingvold. Det ble montert loop for 80 meter og foretatt vedlikehold på hf-beam. Dugnadsgjengen bestod av:


  LA0FA, Matthias
  LA1HSA, Asbjørn
  LA2XNA, Magne
  LA5ALA, Tor Arne
  LA7JY, Øystein
  LA8HGA, Jon Morten
  LB5EG, Johan
  LB6ED, Knut

En spesiell takk til Johan, LB5EG, med lån av lift god og sikker styring av den, Øystein, LA7JY, for planlegging og koordinering av byggingen av den nye 80m loopen. Takk til alle for god innsats og hyggelig sosialt samvær rundt hobbyen vår.

Her noen snapshots: (Klikk på bildet for større versjon)


Bytte av koaks til vår Beam (3 el 20,15,10m   3 el 12m 17m)80m loop 80m loop

 
23.10.2016
 Diskusjonsforum under Drop In 1.November 2016
 

Styret I nedre Romerike Gruppe av NRRL ønsker å følge opp noen av forslagene som ble vedtatt I årets Generalforsamling. Det er I alt 3 områder styret ble bedt å følge opp:

Etablering av SDR Mottaker: 
På gruppas hjemmeside redegjør LB6ED, Knut, om etablering av en slik mottaker som nå er I prøvedrift. Artikkelen ble publisert 7.September 2016.

Utover dette har styret I generalforsamlingen 2016 fått I oppdrag etter forslag fra LA7AT, Leif fått I oppdrag at det fremover gjennomføres kurs med dertilhørende maler.

Videre så har styret fått I oppdrag å utarbeide en handlingsplan for aktiviteter for å øke aktivitetsnivået I gruppa.

Dette arbeidet har pr idag ikke kommet igang, og styret er avhengig av at frivillige påtar seg dette arbeidet.

Styret ønsker derfor at neste drop-inn møte 1.11.2016 brukes som diskusjonsforum å klargjøre hvem av medlemmene kan påta seg oppdrag I en slik handlingsplan. En ikke uttømmende liste av aktiviteter er:

 

·        Kursopplegg

·        Spørreundersøkelse blant medlemmene om ønskede aktiviteter

·        Etablering av Rekrutteringsgruppe

·        Program for foredrag, for eksempel Programkomite

·        Deltakelse i større tester i grupperegi

·        Turer

·        Felles Byggeprosjekter

·        Deltakelse i på NRRL FieldDay

 

Styret håper at flest mulig kan komme til Drop-Inn møte 1. November 2016 kl 19:00 på Tingvold Grendehus for en diskusjon. All aktivitet er avhengig av frivillige som ønsker å påta seg oppgaver!

 
07.09.2016
 Gruppas nettbaserte SDR mottaker er nå i prøvedrift.
 
Tilgang til egen nettbasert SDR mottaker har vært etterlyst blant medlemmene i gruppa. Gruppa fikk også en Softrock  ensemble II radio fra ett av medlemmene i 2015. På siste årsmøtet ble det besluttet å sette ned et utvalg som skulle komme opp med en løsning basert på Softrock mottakeren og OpenWebRX programvare. LB6ED har vært primus motor i arbeidet og nå er SDR mottakeren i prøvedrift fra LB6ED's QTH.  Mottakeren dekker 96KHz og er sentrert rundt 3,67MHz. Den dekker dermed skedfrekvensen til gruppas daglige 80M sked's (09.30 og 18.00).

For den som vil lytte på mottakeren så gå inn på: SDR-RADIO

For den som er interressert i de tekniske detaljene bak installasjonen så klikk på denne linken.

Kommer tilbake med mer/oppdatert info senere.
 
Artikkel [16] til [18] av totalt [18] Artikkler.
SDR Prosjekt
LA9L jobber med et eget SDR prosjekt for å gi "støy-skadede" medlemmer en mulighet for forbedrede mottaks forhold. Prosjektet er under bygging med LB6ED som primus-motor. 

Under årets første drop in, holdte Knut, LB6ED, foredrag og orientering om status av gruppas byggeprosjekt for en egen SDR mottaker. Foredraget kan lastes ned her. 

SDR mottaker er i prøvedrift på Romerike hos Tore, LA9QL siden 4.januar 2017. 
Sjekk gruppa's lukkede Facebookside for informasjon om web-adresse til mottaker. 


Skrevet av: LA0FA, Dato: 07.01.2017
Repeaterstatus

Klikk på bildet for detaljert informasjon om gruppens repeatere.

Skrevet av: LA0FA, Dato: 15.11.2014
Bli Radioamatør ?
Nedre Romerike gjennomfører Lisenskurs for nye Radioamatører !

orienteringsmøte om radioamatørkurs tirsdag 5.september 2017 kl 18:00 i gruppens lokaler i Gjoleidveien, ved Skedsmo kirke (Tingvold)

Alle som vil ta radioamatørlisens er velkomne !

Endelig dato for eksamen er ikke satt enda, men det vil bli i begynnelsen av desember.


Vår søsterorganisasjon, Bergensgruppen av NRRL, har også forfattet en god introduksjon som du kan lese her....

I 2014 kom ny bok fra NRRL “Veien til internasjonal radioamatørlisens” også omtalt som “Den nye radioamatørens ABC”. Denne er pensum for den offisielle prøven. Denne følger internasjonal standard og inngår i kursene som Nedre Romerike Gruppe av NRRL gjennomfører.


NRRL Sambandstjeneste
Vi oppmuntrer alle lisenserte radioamatører i distriktet å bidra i NRRL's sambandstjeneste.
NRRL sambandstjeneste Oslo og Akershus (NSOA) er medlem av FORF og er en sammenslutning mellom Norske Radio Relæ Liga sine grupper i regionen. Her kan du se presentasjonen som LA4PGA holdt under sitt foredrag 12.5.2012 hos oss på LA9L.  Se også denne artikkelen.

Skrevet av: LA0FA, Dato: 20.05.2012
Hva er RSS?
RSS (Rich Site Summary eller Really Simple Syndication), eller ”web feeds” som det ofte kalles, er et XML-basert filformat som brukes i formidlingen av hyppig eller jevnlig oppdaterte nyheter, pressemeldinger og annet webinnhold.
Ved hjelp av RSS kan du få et utdrag av en bestemt nettsides nyeste oppdateringer, som oftest pressemeldinger og andre aktualitetssaker. Brukere kan abonnere på RSS-feeds fra flere ulike kilder og nettsteder samtidig, og få dem samlet i en såkalt RSS-leser. Dette gjør at du enkelt kan følge med på hva som skjer i flere kanaler samtidig, uten å måtte besøke nettstedene manuelt.
www.LA9L.com tilbyr sine brukere følgende 3 RSS-er:

DX Kalender
Nyheter på LA9L.com
Aktivitetskalender for gruppen


Skrevet av: LA0FA, Dato: 17.01.2009
Ta kontakt med Gruppen ?
Ønsker du å komme i kontakt med oss på Nedre Romerike Gruppe av NRRL ?  Du finner alle relevante kontaktpersoner på denne linken.
Skrevet av: LA0FA, Dato: 11.03.2012
DX Cluster

Viser de 15 nyeste HF spots fra DXSummit. Design LAØFA. 
LA9L Møteplan
Aktuelle møtedatoer finner du til høyre under kalenderinformasjon.
Generelt så har vi Drop In  1. og 3. tirsdag i måneden som foregår på Tingvold Grendehus og starter kl 19:00.
Lokalt QST sendes på 145.762,5 MHz kl 20:00  2. og 4. tirsdag i måneden.
Skrevet av: LA0FA, Dato: 31.12.2009
Nedre Romerike Treff
 
Vi har daglige treff på 3650 kHz (+/- qrm) kl 09:30 og 18:00 NT !
 
Aktuelle Arrangement
 
 
Avholdte arrangement
 
12.12.2017
Juleavslutning
Kl 19:00 Tingvold Grendehus
Kaffeeansvarlig:  LA2QJA
Stedfortreder: LA0FA

05.12.2017
Drop In
kl 19:00 Tingvold Grendehus
Kaffeeansvarlig: LA2XNA
Stedfortreder: LA2QJA
28.11.2017
Lokal QST
Starter kl 20:00 på 145.762,5 MHz
Ved mikrofonen: LA0FA

21.11.2017
Drop In
kl 19:00 Tingvold Grendehus
Kaffeeansvarlig: LB6ED
Stedfortreder: LA2XNA
14.11.2017
Lokal QST
Starter kl 20:00 på 145.762,5 MHz
Ved mikrofonen: LA0FA

LA9L/Nedre Romerike Gruppe av NRRL er en Gruppe av Norsk Radio Relæ Liga, NRRL. Hjemmesiden til NRRL finner du her.
Designide hentet fra USKA Luzern, Sveits, sin hjemmeside ved HB9DIZ (thanks Markus).
Skrevet om til ASP kode og MS-Access Database av Matthias Peter, LAØFA som er webansvarlig her hos LA9L.
Websidene hostes hos cliche.no.