VHF Repeater LA8CR [RV61]
UHF Repeater LA8RR [RU386]
LA9L-R Echolink via LA8CR
Innhold og Nyheter Aktuelle temaer Kalender
Arkiv LA9L
 
Lagt til av LA0FALagt til 13.04.2009 19.16.35
 
Samtlige dokumenter er lagret i pdf (Acrobat) format og forutsetter at du har Acrobat Reader Installert.
 

2018
Generalforsamling
Protokoll fra Generalforsamlingen 2018
Innkalling til Generalforsamling 2018
Årsrapport 2017
Regnskap med Revisjonsrapport 2017
Forslag til Generalforsamling
Valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen 2018

Styret har også distribuert medlemsliste og inventarliste. Disse dokumenter publiseres ikke her.

2017
Generalforsamling
Protokoll fra Generalforsamlingen 2017
Innkalling til Generalforsamling 2017
Årsrapport 2016
Regnskap med Revisjonsrapport 2016
Valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen 2017

2016
  Generalforsamling
  Protokoll fra Generalforsamlingen 2016
  Innkalling til Generalforsamling 2016
  Årsrapport 2015
  Regnskap med Revisjonsrapport 2015
  Forslag fra Leif Høibråthen, LA7AT
  Forslag fra Øystein Dag Borlaug, LA7JY
  Valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen 2016

  2015
  Generalforsamling
  Protokoll fra Generalforsamlingen 2015
  Innkalling til Generalforsamling 2015
  Årsrapport 2014
  Regnskap med Revisjonsrapport 2014
  Valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen 2015

 2014
  Generalforsamling
  Protokoll fra Generalforsamlingen 2014
  Innkalling til Generalforsamling 2014
  Årsrapport 2013
  Regnskap 2013
  Valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen 2014

  2013
  Generalforsamling
  
Protokoll fra Generalforsamlingen 2013
  Innkalling til Generalforsamling 2013
  Årsrapport 2012
  Regnskap 2012
  Valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen 2013
  Styrets forslag til Generalforsamlingen 2013

  2012
  Styremøter
  Referat Styremøte 6.Mars 2012
  Referat Styremøte 8.Mai 2012

  Generalforsamling
 
Protokoll fra Generalforsamling 2012
  Innkalling til Generalforsamling 2012
  Styrets årsberetning for 2011
  Regnskap for 2011
  Valgkomiteens innstilling for 2012

  Innkomne forslag til Generalforsamlingen

  2011
 
Protokoll fra Generalforsamling 2011
  Innkalling til Generalforsamling 2011, 15.Februar 2011
  Årsmelding 2010
  Årsregnskap og Revisjonsberetning for 2010
  Valgkomiteens instilling for 2011
  Forslag til anskaffelser i 2011
  Forslag til vedtak
  Forslag DSTAR Repeater
 


  2010
 
Protokoll fra Ordinær Generalforsamling 16. februar 2010
  Innkalling til Generalforsamling
  Årsmelding 2009
  Revisjonsberetning 2009
  Valgkomiteens instilling for 2010
 


  2009
  Protokoll fra Ordinær Generalforsamling 3. mars 2009
  Innkalling til Generalforsamling 2009
 

  2008
  Årsmelding for 2008
  Innkalling til Generalforsamling 2008
  Protokoll fra Ordninær Generalforsamling 2008

  2007
  Årsmelding for 2007
  Protokoll fra Ordinær Generalforsamling 2007

 
 
Tilbake til hovedsiden
SDR Prosjekt
LA9L jobber med et eget SDR prosjekt for å gi "støy-skadede" medlemmer en mulighet for forbedrede mottaks forhold. Prosjektet er under bygging med LB6ED som primus-motor. 

Under årets første drop in, holdte Knut, LB6ED, foredrag og orientering om status av gruppas byggeprosjekt for en egen SDR mottaker. Foredraget kan lastes ned her. 

SDR mottaker er i prøvedrift på Romerike hos Tore, LA9QL siden 4.januar 2017. 
Sjekk gruppa's lukkede Facebookside for informasjon om web-adresse til mottaker. 


Skrevet av: LA0FA, Dato: 07.01.2017
Repeaterstatus

Klikk på bildet for detaljert informasjon om gruppens repeatere.

Skrevet av: LA0FA, Dato: 15.11.2014
Bli Radioamatør ?
Nedre Romerike gjennomfører Lisenskurs for nye Radioamatører !

orienteringsmøte om radioamatørkurs tirsdag 5.september 2017 kl 18:00 i gruppens lokaler i Gjoleidveien, ved Skedsmo kirke (Tingvold)

Alle som vil ta radioamatørlisens er velkomne !

Endelig dato for eksamen er ikke satt enda, men det vil bli i begynnelsen av desember.


Vår søsterorganisasjon, Bergensgruppen av NRRL, har også forfattet en god introduksjon som du kan lese her....

I 2014 kom ny bok fra NRRL “Veien til internasjonal radioamatørlisens” også omtalt som “Den nye radioamatørens ABC”. Denne er pensum for den offisielle prøven. Denne følger internasjonal standard og inngår i kursene som Nedre Romerike Gruppe av NRRL gjennomfører.


NRRL Sambandstjeneste
Vi oppmuntrer alle lisenserte radioamatører i distriktet å bidra i NRRL's sambandstjeneste.
NRRL sambandstjeneste Oslo og Akershus (NSOA) er medlem av FORF og er en sammenslutning mellom Norske Radio Relæ Liga sine grupper i regionen. Her kan du se presentasjonen som LA4PGA holdt under sitt foredrag 12.5.2012 hos oss på LA9L.  Se også denne artikkelen.

Skrevet av: LA0FA, Dato: 20.05.2012
Hva er RSS?
RSS (Rich Site Summary eller Really Simple Syndication), eller ”web feeds” som det ofte kalles, er et XML-basert filformat som brukes i formidlingen av hyppig eller jevnlig oppdaterte nyheter, pressemeldinger og annet webinnhold.
Ved hjelp av RSS kan du få et utdrag av en bestemt nettsides nyeste oppdateringer, som oftest pressemeldinger og andre aktualitetssaker. Brukere kan abonnere på RSS-feeds fra flere ulike kilder og nettsteder samtidig, og få dem samlet i en såkalt RSS-leser. Dette gjør at du enkelt kan følge med på hva som skjer i flere kanaler samtidig, uten å måtte besøke nettstedene manuelt.
www.LA9L.com tilbyr sine brukere følgende 3 RSS-er:

DX Kalender
Nyheter på LA9L.com
Aktivitetskalender for gruppen


Skrevet av: LA0FA, Dato: 17.01.2009
Ta kontakt med Gruppen ?
Ønsker du å komme i kontakt med oss på Nedre Romerike Gruppe av NRRL ?  Du finner alle relevante kontaktpersoner på denne linken.
Skrevet av: LA0FA, Dato: 11.03.2012
DX Cluster

Viser de 15 nyeste HF spots fra DXSummit. Design LAØFA. 
LA9L Møteplan
Aktuelle møtedatoer finner du til høyre under kalenderinformasjon.
Generelt så har vi Drop In  1. og 3. tirsdag i måneden som foregår på Tingvold Grendehus og starter kl 19:00.
Lokalt QST sendes på 145.762,5 MHz kl 20:00  2. og 4. tirsdag i måneden.
Skrevet av: LA0FA, Dato: 31.12.2009
Nedre Romerike Treff
 
Vi har daglige treff på 3650 kHz (+/- qrm) kl 09:30 og 18:00 NT !
 
Aktuelle Arrangement
 
27.03.2018
Lokal QST
Lisenskurs på Tingvold

QST starter kl 20:00 på 145.762,5 MHz
Ved mikrofonen: 
 
03.04.2018
Drop In
Kl 19:00 NT Tingvold Grendehus
Kaffeansvarlig:  
Stedfortreder: 
 
10.04.2018
Lokal QST
Lisenskurs på Tingvold

QST starter kl 20:00 på 145.762,5 MHz
Ved mikrofonen: 
 
13.04.2018
Norsk Hammeeting
 
14.04.2018
Norsk Hammeeting
 
15.04.2018
Norsk Hammeeting
 
17.04.2018
Drop In
Kl 19:00 NT Tingvold Grendehus
Kaffeansvarlig:  
Stedfortreder: 
 
24.04.2018
Lokal QST
Starter kl 20:00 på 145.762,5 MHz
Ved mikrofonen: 
 
08.05.2018
Vårdugnad
 
15.05.2018
Drop In
Kl 19:00 NT Tingvold Grendehus
Kaffeansvarlig:  
Stedfortreder: 
 
22.05.2018
Lokal QST
Starter kl 20:00 på 145.762,5 MHz
Ved mikrofonen: 
 
01.06.2018
Antennedugnad Fredag ettermiddag
 
02.06.2018
Antennedugnad Lørdag
 
03.06.2018
Antennedugnad Søndag
 
05.06.2018
Drop In
kl 19:00 Tingvold Grendehus
Kaffeeansvarlig: 
Stedfortreder: 
 
12.06.2018
Lokal QST
Starter kl 20:00 på 145.762,5 MHz
Ved mikrofonen: 
 
19.06.2018
Sommeravslutning
Felles ansvar styret - grillmat ++
 
 
Avholdte arrangement
 
20.03.2018
Generalforsamling
Kl 19:00 NT Tingvold Grendehus
Kaffeansvarlig:  LA0FA
Stedfortreder: LA3QE

13.03.2018
Lokal QST - AVLYST!
Starter kl 20:00 på 145.762,5 MHz
Ved mikrofonen: LA0FA

11.03.2018
NRRL Vintertest

10.03.2018
NRRL Vintertest

06.03.2018
Drop In
Kl 19:00 NT Tingvold Grendehus
Kaffeansvarlig:  LA2QJA
Stedfortreder: LA0FA

LA9L/Nedre Romerike Gruppe av NRRL er en Gruppe av Norsk Radio Relæ Liga, NRRL. Hjemmesiden til NRRL finner du her.
Designide hentet fra USKA Luzern, Sveits, sin hjemmeside ved HB9DIZ (thanks Markus).
Skrevet om til ASP kode og MS-Access Database av Matthias Peter, LAØFA som er webansvarlig her hos LA9L.
Websidene hostes hos cliche.no.