VHF Repeater LA8CR [RV61]
UHF Repeater LA8RR [RU386]
LA9L-R Echolink via LA8CR
Innhold og Nyheter Aktuelle temaer Kalender
Styret og Managere i LA9L
 
Lagt til av LA0FALagt til 08.01.2008
 

Styret for perioden 2018 - 2019

Formann Jan Edvoll, LA3EHA jan.edvoll[at]online.no
Kasserer Kjell Arne Johnsen, LA2QJA ka-johns[at]online.no
Sekretær Matthias Peter, LA0FA matpet[at]icloud.com
Viseformann Jonn Bekkevold, LA3QE jonn-bek[at]online.no

Styremedlem

Knut Leer, LB6ED knut[at]winpc.com
Vara Asbjørn Hauge, LA1HSA asbjorn[at]omcoslo.com
Vara Robin Holm, LA2YUA robin.holm[at]gmail.com


 

Andre verv i perioden 2018-2019

Repeater Utvalg Øystein Borlaug, LA7JY oystein-dag.borlaug[at]online.no
  Robin Holm, LA2YUA robin.holm[at]gmail.com
QSL manager Jon Morten Lervik, LA8HGA la8hga[at]hotmail.com
Husutvalg Kjell Arne Johnsen,LA2QJA ka-johns[at]online.no
Revisorer Olav Rebbestad, LA1OY olavhr[at]online.no
  Reidar Frøyslihagen, LA8QI reidar_fr[at]operamail.com
Undervisnings-
komite
Tore Worren, LA9QL toreart[at]online.no
Jonn Bekkevold, LA3QE jonn-bek[at]online.no
Sambandsutvalg Asbjørn Hauge, LA1HSA asbjorn[at]omcoslo.com
Johan Hersleth, LB5EG johan[at]hersleth.net.
Valgkomite Tore Worren, LA9QL toreart[at]online.no
  Tore Moe, LA1NY tore-mo5[at]online.no
Web-ansvarlig Øystein Borlaug, LA7JY oystein-dag.borlaug[at]online.no
  Matthias Peter , LA0FA matpet[at]icloud.com
Lokal QST Vakant  
   

Medlemskap
Generalforsamlingen 2018 fastsatte kontingenten for 2018 til kr 300,-. Beløpet kan betales kontant til kasserer på gruppemøtene, eller betales inn til vårt konto nr. 0530.08.91952. Betalingsfrist er 1. april. Husk å oppgi navn og kallesignal ved betaling over nettbank.

 

Postadresse
Nedre Romerike gruppe av NRRL
Postboks 95
2027 Kjeller

 
 
Tilbake til hovedsiden
DMR


Klikk på bildet for å se/laste ned Robin, LA2YUA's foredrag hos LA9L 2.Oktober 2018

LA9L Møteplan
Aktuelle møtedatoer finner du til høyre under kalenderinformasjon.
Generelt så har vi Drop In  1. og 3. tirsdag i måneden som foregår på Tingvold Grendehus og starter kl 19:00.

Skrevet av: LA0FA, Dato: 31.12.2009
DX Cluster

Viser de 15 nyeste HF spots fra DXSummit. Design LAØFA. 
SDR Prosjekt
LA9L jobber med et eget SDR prosjekt for å gi "støy-skadede" medlemmer en mulighet for forbedrede mottaks forhold. Prosjektet er under bygging med LB6ED som primus-motor. 

Under første drop in i 2017, holdt Knut, LB6ED, foredrag og orientering om status av gruppas byggeprosjekt for en egen SDR mottaker. Foredraget kan lastes ned her. 

SDR mottaker er i prøvedrift på Romerike hos Tore, LA9QL siden 4.januar 2017. 
Sjekk gruppa's lukkede Facebookside for informasjon om web-adresse til mottaker. 


Skrevet av: LA0FA, Dato: 07.01.2017
Repeaterstatus

Klikk på bildet for detaljert informasjon om gruppens repeatere.

Skrevet av: LA0FA, Dato: 15.11.2014
Ta kontakt med Gruppen ?

Ønsker du å komme i kontakt med oss i Nedre Romerike Gruppe av NRRL ?   Har du fått ny epostadresse ?   Du finner alle relevante kontaktpersoner på denne linken.
Skrevet av: LA0FA, Dato: 11.03.2012

Bli Radioamatør ?

Nedre Romerike gjennomfører Lisenskurs for nye Radioamatører !

Ta kontakt med styret og vi sender deg informasjon om neste kurs. Her finner du en introduksjon til amatør-radio.

Vår søsterorganisasjon, Bergensgruppen av NRRL, har også forfattet en god introduksjon som du kan lese her....

I 2014 kom ny bok fra NRRL “Veien til internasjonal radioamatørlisens” også omtalt som “Den nye radioamatørens ABC”. Denne er pensum for den offisielle prøven. Denne følger internasjonal standard og inngår i kursene som Nedre Romerike Gruppe av NRRL gjennomfører.


NRRL Sambandstjeneste
Vi oppmuntrer alle lisenserte radioamatører i distriktet å bidra i NRRL's sambandstjeneste.
NRRL sambandstjeneste Oslo og Akershus (NSOA) er medlem av FORF og er en sammenslutning mellom Norske Radio Relæ Liga sine grupper i regionen. Her kan du se presentasjonen som LA4PGA holdt under sitt foredrag 12.5.2012 hos oss på LA9L.  Se også denne artikkelen.

Skrevet av: LA0FA, Dato: 20.05.2012
Hva er RSS?
RSS (Rich Site Summary eller Really Simple Syndication), eller ”web feeds” som det ofte kalles, er et XML-basert filformat som brukes i formidlingen av hyppig eller jevnlig oppdaterte nyheter, pressemeldinger og annet webinnhold.
Ved hjelp av RSS kan du få et utdrag av en bestemt nettsides nyeste oppdateringer, som oftest pressemeldinger og andre aktualitetssaker. Brukere kan abonnere på RSS-feeds fra flere ulike kilder og nettsteder samtidig, og få dem samlet i en såkalt RSS-leser. Dette gjør at du enkelt kan følge med på hva som skjer i flere kanaler samtidig, uten å måtte besøke nettstedene manuelt.
www.LA9L.com tilbyr sine brukere følgende 3 RSS-er:

DX Kalender
Nyheter på LA9L.com
Aktivitetskalender for gruppen


Skrevet av: LA0FA, Dato: 17.01.2009
Nedre Romerike Treff
 
Vi har daglige treff på 3650 kHz (+/- qrm) kl 09:30 og 18:00 NT !
 
Aktuelle Arrangement
 
04.12.2018

Drop-in kl 1900


Kaffeansvarlig: LA2QJA
 
11.12.2018

Tradisjonell juleavslutning med pizza og lotteri kl 1900


 
 
Avholdte arrangement
 
20.11.2018
Oppdatering fra Sambandstjenesten v/ LA4PGA Trond
Kaffeansvarlig: LA3QE
06.11.2018
Velkommen til hyggelig drop-in med kaffe og kaker
Kaffeansvarlig: LB6ED
16.10.2018

Mine 50 år med radio.

Foredrag av LA9DM Eilif


Kaffeansvarlig:LA2QJA
02.10.2018

Hvordan komme i gang med DMR?

Litt teori og praktiske råd om oppsett og bruk av DMR. Foredrag av LA2YUA Robin


Kaffeansvarlig: LA3EHA


18.09.2018
Informasjonsmøte om kurs og Drop-In
Informasjonsmøtet om kurs starter klokken 1800, og Drop-In møtet starter som vanlig klokken 1900.
LA9L/Nedre Romerike Gruppe av NRRL er en Gruppe av Norsk Radio Relæ Liga, NRRL. Hjemmesiden til NRRL finner du her.
Designide hentet fra USKA Luzern, Sveits, sin hjemmeside ved HB9DIZ (thanks Markus).
Skrevet om til ASP kode og MS-Access Database av Matthias Peter, LAØFA som er webansvarlig her hos LA9L.
Websidene hostes hos cliche.no.