VHF Repeater LA8CR [RV61]
UHF Repeater LA8RR [RU386]
LA9L-R Echolink via LA8CR
Innhold og Nyheter Aktuelle temaer Kalender
DX Nyheter fra LA DX Group
Nyheter fra NRRL.no
Feil ved lesing av feed fra NRRL.no
Siste nyheter fra Nedre Romerike Gruppe av NRRL
09.04.2017
 Nye radioamatører i vår gruppe.
 
Følgende medlemmer av vår gruppe avla og besto Radioamatørlisensprøven 31/3 2017 i LETO hallen:

Steinar Fremme    LB8FH
Thomas Iversen    LB8GH
Fredrik Davidsen  LB8IH

Gratulerer og velkommen til verdens beste hobby !
 
26.03.2017
 Avholdt Generalforsamling 2017
 
Generalforsamlingen i Nedre Romerike Gruppe av NRRL ble avholdt tirsdag 21.mars 2017. 

Protokollen fra generalforsamlingen kan lastes ned her 


Sammensetning av styret og verv for perioden 2017/2018 finner du her.

Vi takker for god fremmøte under generalforsamlingen !


 
06.03.2017
 Ordinær Generalforsamling - 21.Mars 2017 - 19:00 NT
 
Styret kaller herved inn til ordinær generalforsamling i henhold til vedtektene.
Sted: Tingvold Grendehus, Gjoleidveien 9, 2019 Skedsmokorset.

Tid: 21.3.2017 kl. 19:00 NT

Se dokumentasjonen i vårt dokumentarkiv

Dagsorden:

  1. Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden.

  2. Valg av møteleder og referent.

  3. Godkjenning av årsmelding.

  4. Godkjenning av regnskap.

  5. Fastsettelse av kontingent for 2017.

  6. Innkommende forslag.

  7. Valg i følge vedtektene.

 
26.02.2017
 Resultater fra spørreundersøkelsen
 

Klikk på biildet for å laste ned resultatene etter vår spørreundersøkelse blant medlemmene.

Undersøkelsen ble gjennomført i januar 2017.

Hilsen styret.

 
19.02.2017
 DXCC og sjekking av QSL-Kort
 
 

LA8HGA, Jon Morten, er ARRL's card checker for Norge.Sjekking av QSL-kort for DXCC er en gratis tjeneste for NRRLs medlemmer.Ordningen gjelder QSL-kort for DXCC-programmet (inkludert deleted og 160 m) utstedt etter 15. november 1945.

Vi anbefaler å lese Jon Morten's oppdaterte informasjon med en del nyttige lenker på https://www.qrz.com/db/LA8HGA eller på NRRL's hjemmeside https://www.nrrl.no/hf/1202-dxcc-og-sjekking-av-qsl-kort
 
22.01.2017
 Lisenskurs har startet !
 

Nedre Romerike gruppe av Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) har startet kurs over 10 kvelder i perioden januar - mars 2017. Introduksjonskveld ble gjennomført 19.Januar og 5 kandidater har meldt sin interesse. Første kurskveld ble gjennomført fredag 21.Januar.

 
07.01.2017
 Vl du bli radioamatør ?
 

Nedre Romerike gruppe av Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) starter kurs over 10 kvelder i perioden januar - mars 2017. 

Interesserte inviteres til en introduksjonskveld torsdag 19.Januar 2017, kl 18:00 på Tingvold Grendehus. Her vil vi gi en oversikt over Radioamatør-tjenesten og de mange muligheter som byr seg når man har oppnådd lisensen. Vi vil også gi en demonstrasjon av vår gruppe-radiostasjon som gjennomgå pensum og datoer for påfølgende kurskvelder.

Det siktes på om lag 10 undervisningskvelder med start kl. 18:00 varighet ca. 2 klokketimer.  Det tilrettelegges for avsluttende eksamen ultimo mars 2017.

Sted: Tingvold grendehus, Gjoleidveien. Mellom Skedsmo Kirke og Steen Tærud skole.

Avgift: Totalt Kr 2000,-. Dette inkluderer undervisningsmateriell og ett års medlemskap i NRRL's  avdeling Nedre Romerike

Det forutsettes at tilstrekkelig antall kandidater melder seg.

Påmeldingjonn-bekkevold@hotmail.com eller SMS til 920 50 452

Blir kurset kansellert vil Gruppen ta initiativ til oppstart av samme kurs september 2017


Kjeller den 3. januar 2017

Jonn Bekkevold, nestformann

 
26.12.2016
 Foredrag om SDR Radio - Tirsdag 3.Januar 2017
 


Knut, LB6ED, står for starten av LA9L's program på nyåret ved å holde foredrag om SDR Radio.

Tirsdag 3.Januar 2017, kl 19:00 - Tingvold Grendehus.


 
01.12.2016
 Podcast for Radioamatører - Foredrag 6. Desember 2016
 


Magne, LA2XNA, holdt foredrag om "Podcast for Radioamatører" under Drop In møte 6.Desember 2016, kl 19:00 Tingvold Grendehus.

Magne´s foredrag kan du laste ned her

 
06.11.2016
 Notat fra Drop-In/Diskusjonsforum 1.November
 
Under Drop-In møte 1.November 2016 inviterte styret til en diskusjon for å få fremdrift i  noen av initiativene som ble besluttet under årets generalforsamling. Her er notatene: 

SDR-mottaker prosjektet: Prosjektet har kommet langt. LB6ED, Knut, viste frem hardware og ga en kort oppsummering av prosjektet så langt. Mottakeren har vært i prøvedrift hos Knut en periode. Fase 2 blir prøvedrift hos LA9QL, Tore. 

Kursopplegg og rekruttering. Et kursopplegg må inkludere både rekruttering & markedsføring av aktiviteten, forberedelse av kursplan og underlag samt gjennomføring av kurskveldene. Følgende meldte seg til å følge opp kurs og rekruttering: 
LA3QE, Jonn(koordinator) 
LA7AT, Leif 
LA9QL, Tore 
LB8DG, Lasse 

Spørreundersøkelse: LA7JY, Øystein, overleverte forslag til spørreundersøkelse. Forslaget gjennomgås av styret og sendes ut pr. e-post til medlemmene. 

Program for foredrag, ekskursjoner og turer: 
LA7JY, Øystein, ønsker å bidra. De fremmøtte mente dette er en kjerneoppgave for styret. Styret tar dette til etterretning. 

Planlagte foredrag: 
LB6ED, Knut, SDR-mottakerprosjektet. 
LA0FA, Matthias, Apple i shack’s. 

Medlemmer som sitter inne med forslag og ideer for foredrag bes å ta kontakt med styret. 

Deltakelse i tester: LA3BPA, Tormod tar ansvar for å planlegge kjøring av SAC 2017 fra LA9L. Interesserte kan melde seg direkte til han på e-post: dundremot@hotmail.com 

Byggeprosjekt: Ingen forslag ble notert. 

Fieldday i regi av LA9L: LA1HSA, Asbjørn, tar ansvar for fieldday. LA2XNA, Magne, bidrar. LA0FA. Matthias, kan bidra med kontakt med presse. 


Styret takker for et godt oppmøte og gode diskusjoner !
 
23.10.2016
 Diskusjonsforum under Drop In 1.November 2016
 

Styret I nedre Romerike Gruppe av NRRL ønsker å følge opp noen av forslagene som ble vedtatt I årets Generalforsamling. Det er I alt 3 områder styret ble bedt å følge opp:

Etablering av SDR Mottaker: 
På gruppas hjemmeside redegjør LB6ED, Knut, om etablering av en slik mottaker som nå er I prøvedrift. Artikkelen ble publisert 7.September 2016.

Utover dette har styret I generalforsamlingen 2016 fått I oppdrag etter forslag fra LA7AT, Leif fått I oppdrag at det fremover gjennomføres kurs med dertilhørende maler.

Videre så har styret fått I oppdrag å utarbeide en handlingsplan for aktiviteter for å øke aktivitetsnivået I gruppa.

Dette arbeidet har pr idag ikke kommet igang, og styret er avhengig av at frivillige påtar seg dette arbeidet.

Styret ønsker derfor at neste drop-inn møte 1.11.2016 brukes som diskusjonsforum å klargjøre hvem av medlemmene kan påta seg oppdrag I en slik handlingsplan. En ikke uttømmende liste av aktiviteter er:

 

·        Kursopplegg

·        Spørreundersøkelse blant medlemmene om ønskede aktiviteter

·        Etablering av Rekrutteringsgruppe

·        Program for foredrag, for eksempel Programkomite

·        Deltakelse i større tester i grupperegi

·        Turer

·        Felles Byggeprosjekter

·        Deltakelse i på NRRL FieldDay

 

Styret håper at flest mulig kan komme til Drop-Inn møte 1. November 2016 kl 19:00 på Tingvold Grendehus for en diskusjon. All aktivitet er avhengig av frivillige som ønsker å påta seg oppgaver!

 
23.10.2016
 Antennedugnad LA9L
 

Lørdag den 22. oktober ble det gjennomført antennedugnad på Tingvold. Det ble montert loop for 80 meter og foretatt vedlikehold på hf-beam. Dugnadsgjengen bestod av:


  LA0FA, Matthias
  LA1HSA, Asbjørn
  LA2XNA, Magne
  LA5ALA, Tor Arne
  LA7JY, Øystein
  LA8HGA, Jon Morten
  LB5EG, Johan
  LB6ED, Knut

En spesiell takk til Johan, LB5EG, med lån av lift god og sikker styring av den, Øystein, LA7JY, for planlegging og koordinering av byggingen av den nye 80m loopen. Takk til alle for god innsats og hyggelig sosialt samvær rundt hobbyen vår.

Her noen snapshots: (Klikk på bildet for større versjon)


Bytte av koaks til vår Beam (3 el 20,15,10m   3 el 12m 17m)80m loop 80m loop

 
07.09.2016
 Gruppas nettbaserte SDR mottaker er nå i prøvedrift.
 
Tilgang til egen nettbasert SDR mottaker har vært etterlyst blant medlemmene i gruppa. Gruppa fikk også en Softrock  ensemble II radio fra ett av medlemmene i 2015. På siste årsmøtet ble det besluttet å sette ned et utvalg som skulle komme opp med en løsning basert på Softrock mottakeren og OpenWebRX programvare. LB6ED har vært primus motor i arbeidet og nå er SDR mottakeren i prøvedrift fra LB6ED's QTH.  Mottakeren dekker 96KHz og er sentrert rundt 3,67MHz. Den dekker dermed skedfrekvensen til gruppas daglige 80M sked's (09.30 og 18.00).

For den som vil lytte på mottakeren så gå inn på: SDR-RADIO

For den som er interressert i de tekniske detaljene bak installasjonen så klikk på denne linken.

Kommer tilbake med mer/oppdatert info senere.
 
04.05.2014
 Tur til Bjønnåsen 5. Juni 2018
 
Turen til Bjønnåsen i Rælingen i 2014 ble en suksess, så derfor vil gruppa ta opp igjen denne tradisjonen.


Turen arrangeres tirsdag 5. juni. Oppmøte blir på Sandbekken i Rælingen, på parkeringsplassen på høyre side av veien til Blystadlia ved klubbhuset til Løvenstad fotballklubb senest kl: 17.30. 

Se på det vedlagte kartet. Turen opp til Bjønnåsen er på ca. 3km.  Vi går på veien langs fotballbanen forbi Sandbekkstua og tar der til venstre oppover retning Bjønnåsen slik den røde pilen på bildet viser.  

Ved Sandbekkstua står det et skilt «Bjørnåsen» (ved pilspissen på bildet) som peker til høyre, men dette skal man se bort ifra.

     

 Følg gangveien oppover. Denne går oppover mot Blystadlia. Gangveien (etter hvert stien) er noen steder skiltet med «Bjørnåsen». Siden stien brukes av mange på sine daglige turer er den godt synlig, men det er mulig å ta feil så hold sammen.   

Fra kl: 19.00 vil LA9L delta på 2m aktivitetstesten. . Det vil bli «call inn» via LA8CR fra ca. 17.00.  

På Bjønnåsen vil det bli servert kaffe og vafler som sist.  Påmelding til Øystein, LA7JY på telefon 901 14 290 (helst SMS) eller e-post: oystein-dag.borlaug@online.no     Meld deg på i tide slik at vi kan planlegge hvor mye vafler og kaffe vi trenger å bringe med oss.     Har du meld deg på og likevel ikke kan stille, så gi beskjed så vi slipper å bli stående å vente på parkeringsplassen.    Ved dårlig vær flyttes aktiviteten til Tingvold. Dette vil bli det bli opplyst om på 2m repeater eventuelt på SMS.   

Vel møtt!      

P.S  Noen av de sprekeste må regne med å måtte bære litt utstyr.

 
08.01.2008
 Styret og Managere i LA9L
 

 
Artikkel [31] til [45] av totalt [45] Artikkler.
LA9L fyller 50 år


Den 1.september 2020 fyller LA9L 50 år


Skrevet av: LA0FA, Dato: 17.10.2020
DMR


Klikk på bildet for å se/laste ned Robin, LA2YUA's foredrag hos LA9L 2.Oktober 2018

Contesting


Klikk på bildet for å se/laste ned Jon Morten, LA8HGA's foredrag hos LA9L 15.Januar 2019.

LA9L Møteplan
Aktuelle møtedatoer finner du til høyre under kalenderinformasjon.
Generelt så har vi Drop In  1. og 3. tirsdag i måneden som foregår på Tingvold Grendehus og starter kl 19:00.

Skrevet av: LA0FA, Dato: 31.12.2009
DX Cluster

Viser de 15 nyeste HF spots fra DXSummit. Design LAØFA. 
SDR Prosjekt
LA9L jobber med et eget SDR prosjekt for å gi "støy-skadede" medlemmer en mulighet for forbedrede mottaks forhold. Prosjektet er under bygging med LB6ED som primus-motor. 

Under første drop in i 2017, holdt Knut, LB6ED, foredrag og orientering om status av gruppas byggeprosjekt for en egen SDR mottaker. Foredraget kan lastes ned her. 

SDR mottaker er i prøvedrift på Romerike hos Tore, LA9QL siden 4.januar 2017. 
Sjekk gruppa's lukkede Facebookside for informasjon om web-adresse til mottaker. 


Skrevet av: LA0FA, Dato: 07.01.2017
Repeaterstatus

Klikk på bildet for detaljert informasjon om gruppens repeatere.

Skrevet av: LA0FA, Dato: 15.11.2014
Ta kontakt med Gruppen ?

Ønsker du å komme i kontakt med oss i Nedre Romerike Gruppe av NRRL ?   Har du fått ny epostadresse ?   Du finner alle relevante kontaktpersoner på denne linken.
Skrevet av: LA0FA, Dato: 11.03.2012

Bli Radioamatør ?

Nedre Romerike gjennomfører Lisenskurs for nye Radioamatører !

Ta kontakt med styret og vi sender deg informasjon om neste kurs. Her finner du en introduksjon til amatør-radio.

Vår søsterorganisasjon, Bergensgruppen av NRRL, har også forfattet en god introduksjon som du kan lese her....

I 2014 kom ny bok fra NRRL “Veien til internasjonal radioamatørlisens” også omtalt som “Den nye radioamatørens ABC”. Denne er pensum for den offisielle prøven. Denne følger internasjonal standard og inngår i kursene som Nedre Romerike Gruppe av NRRL gjennomfører.


NRRL Sambandstjeneste
Vi oppmuntrer alle lisenserte radioamatører i distriktet å bidra i NRRL's sambandstjeneste.
NRRL sambandstjeneste Oslo og Akershus (NSOA) er medlem av FORF og er en sammenslutning mellom Norske Radio Relæ Liga sine grupper i regionen. Her kan du se presentasjonen som LA4PGA holdt under sitt foredrag 12.5.2012 hos oss på LA9L.  Se også denne artikkelen.

Skrevet av: LA0FA, Dato: 20.05.2012
Hva er RSS?
RSS (Rich Site Summary eller Really Simple Syndication), eller ”web feeds” som det ofte kalles, er et XML-basert filformat som brukes i formidlingen av hyppig eller jevnlig oppdaterte nyheter, pressemeldinger og annet webinnhold.
Ved hjelp av RSS kan du få et utdrag av en bestemt nettsides nyeste oppdateringer, som oftest pressemeldinger og andre aktualitetssaker. Brukere kan abonnere på RSS-feeds fra flere ulike kilder og nettsteder samtidig, og få dem samlet i en såkalt RSS-leser. Dette gjør at du enkelt kan følge med på hva som skjer i flere kanaler samtidig, uten å måtte besøke nettstedene manuelt.
www.LA9L.com tilbyr sine brukere følgende 3 RSS-er:

DX Kalender
Nyheter på LA9L.com
Aktivitetskalender for gruppen


Skrevet av: LA0FA, Dato: 17.01.2009
Nedre Romerike Treff
 
Vi har daglige treff på 3656 kHz (+/- qrm) kl 09:30 og 18:00 NT !
 
Aktuelle Arrangement
 
24.05.2022
Møte på Tingvold grendehus klokken 1900
Stasjonsjefen LB6ED inviterer til diskusjon om planer for shacken.
KKN: LB2DI

 
31.05.2022
Lokal QST sending klokken 2000 over LA8CR
Ved mikrofonen. LB2DI Simen

 
07.06.2022
Drop-in på Tingvold grendehus klokken 1900
KKN: LA2YUA

 
14.06.2022
Lokal QST sending klokken 2000 over LA8CR
Ved mikrofonen. LB2DI Simen

 
21.06.2022
Sommeravslutning på Tingvold grendehus klokken 1900
KKN: styret

 
 
Avholdte arrangement
 
10.05.2022
Lokal QST sending klokken 2000 over LA8CR
Ved mikrofonen. LB2DI Simen


03.05.2022
Dugnad på Tingvold grendehus klokken 1900
Ta med rake/rive.


26.04.2022
Lokal QST sending klokken 2000 over LA8CR
Ved mikrofonen. LB2DI Simen19.04.2022
Foredrag "Lær kidsa radio!" på Tingvold grendehus klokken 1900
LA4ZCA Torbjørn forteller om NRRLs forskningsrådsfinansierte prosjekt.

KKN: LB6ED


12.04.2022
Lokal QST sending klokken 2000 over LA8CR
Ved mikrofonen. LB2DI Simen


LA9L/Nedre Romerike Gruppe av NRRL er en Gruppe av Norsk Radio Relæ Liga, NRRL. Hjemmesiden til NRRL finner du her.
Designide hentet fra USKA Luzern, Sveits, sin hjemmeside ved HB9DIZ (thanks Markus).
Skrevet om til ASP kode og MS-Access Database av Matthias Peter, LAØFA som er webansvarlig her hos LA9L.