VHF Repeater LA8CR [RV61]
UHF Repeater LA8RR [RU386]
LA9L-R Echolink via LA8CR
Innhold og Nyheter Aktuelle temaer Kalender
DX Nyheter fra LA DX Group
Nyheter fra NRRL.no
Siste nyheter fra Nedre Romerike Gruppe av NRRL
06.01.2018
 Foredrag 6.Februar - Hydrogen som energibærer
 
Vi har gleden å invitere til et spennende foredrag med tittel "Hydrogen som energibærer". 

Vi har fått med oss Jon Eriksen som er prosjektleder for EU-prosjektet Blue Move (www.bluemove.no) hos Kunnskapsbyen Lillestrøm (www.kunnskapsbyen.nowww.oreec.no) og daglig leder for Hystorsys (et datterselskap av Institutt for energiteknikk, IFE). 
Jon har jobbet med hydrogen som energibærer i mer enn 20 år – blant annet innen autonome energisystemer.

 
05.01.2018
 Foredrag 16.Januar 2018
 

Vi har gleden å få ha fått med oss Svein-Erik Hamran (LA9MW) å holde foredrag om "RIMFAX Georadar til Mars 2020 Rover"


Svein-Erik Hamran er ansvarlig forskningsleder for denne utviklingen.

RIMFAX er ett av forskningsinstrumentenene som NASA har valgt å utstyre Mars 2020 Rover med.

RIMFAX et et spennende instrument og ett godt eksempel på norsk deltakelse i romforskning.

 

Oppskytingen av Mars 2020 Rover er planlagt i juni 2020. Tingvold Grendehus - 16.Januar 2018 - kl 19:00

 
05.11.2017
 Squelch nivået på LA8CR er nå endret.
 
Repeateren har vært plaget at den har vært holdt åpen uten at noen har brukt den. Squelsch nivået ble derfor satt til et høyere nivå ved siste service for å se om det ville hjelpe. Fenomenet har fortsatt dukket opp så nå er squelch nivået på LA8CR endret tilbake til opprinnelig nivå.

Hilsen repeaterutvalget

 
05.11.2017
 Endret mode på LA8CR 2m repateren
 
LA8CR har fått endret operasjonsmodus. Endringen innebærer at repeateren stopper utsendelse når det ikke er noe input signal. Dette markeres med CW-tegnet K. Repeateren er fortsatt aktiv i 15 sekunder, så det er bare å klemme inn PTT og snakke etter "K". Dette gjelder både om man åpnet repeateren med subtone eller 1750 Hz. Repeateren markerer timeout etter 15 sekunder med å sende "ditt    ditt    da di dah".

Timingen ved bruk av 1750 Hz er også endret slik at man må sende tonen i minst ett halvt sekund for å få åpnet repeateren.

Hilsen repeaterutvalget

 
14.10.2017
 LA8CR ER QRV igjen!
 
LA2YUA og LA7JY var i morgentimene på lørdag på Bjønnåsen og satte i gang igjen LA8CR etter at den har blitt reparert. Reparasjonen er utført av LA2YUA. Vi lurer nå spent på hvordan dere hører repeateren og hvordan er den å gjennomføre QSO over. Det har blitt gjort noen forandringer på oppsettet så vi ønsker tilbakemeldinger på oppførselen. Rapporter til LA7JY@arrl.net og til robin.holm@gmail.com. 

Hilsen Øystein LA7JY
 
18.08.2017
 Åpent informasjonsmøte lisenskurs i Lillestrøm
 

Nedre Romerikegruppen  av NRRL ( LA9L ) holder orienteringsmøte om radioamatørkurs tirsdag 5.september 2017 kl 18:00 i gruppens lokaler i Gjoleidveien, ved Skedsmo kirke (Tingvold)

Alle som vil ta radioamatørlisens er velkomne !

Endelig dato for eksamen er ikke satt enda, men det vil bli satt i begynnelsen av desember.

LA2QJA Nedre Romerikegruppen av NRRL


 
13.08.2017
 Søndagstur til Trandumskogen og Flysamlingen på Gardermoen
 

Kjære medlem,


Håper du har hatt en fin sommer!

Første arrangement i høstprogrammet blir en interessant tur til Trandumskogen og Flysamlingen på Gardermoen.


SØNDAG 27. AUGUST 2017 KL. 11.00-16.00

Kl. 10.45: Fra LSK-hallen for de som vil parkere privatbil der.

Kl. 11.00: Påstigning bussen ved Rutebilstasjonen i Jonas Lies gate på Lillestrøm.

Kl  11.30:  Jessheim jernbanestasjon. Plukke opp Kåre Syltevik og andre fra området.

Kl. 12.00 Ankomst Trandumskogen – hvor vi går en tur med Kåre hvis været er OK.

Kl. 13.00 Avreise til Flysamlingen på Gardermoen

Kl. 13.30 Kaffe og vafler

Kl. 14.00 Orientering ved XU-agenten Kåre Syltevik.

Kl. 14.30 Omvisning i Flysamlingen ved Jonn Bekkevold.

Kl. 16.00 Retur til Lillestrøm.

 

Pris kr 150.  (Kr 100. Fra Jessheim)

Påmelding innen 19. august til Jonn Bekkevold på 

63 87 40 36 / 920 50 452 eller jonn-bekkevold@hotmail.com 


Vennlig hilsen

Styret

 
09.04.2017
 Nye radioamatører i vår gruppe.
 
Følgende medlemmer av vår gruppe avla og besto Radioamatørlisensprøven 31/3 2017 i LETO hallen:

Steinar Fremme    LB8FH
Thomas Iversen    LB8GH
Fredrik Davidsen  LB8IH

Gratulerer og velkommen til verdens beste hobby !
 
26.03.2017
 Avholdt Generalforsamling 2017
 
Generalforsamlingen i Nedre Romerike Gruppe av NRRL ble avholdt tirsdag 21.mars 2017. 

Protokollen fra generalforsamlingen kan lastes ned her 


Sammensetning av styret og verv for perioden 2017/2018 finner du her.

Vi takker for god fremmøte under generalforsamlingen !


 
06.03.2017
 Ordinær Generalforsamling - 21.Mars 2017 - 19:00 NT
 
Styret kaller herved inn til ordinær generalforsamling i henhold til vedtektene.
Sted: Tingvold Grendehus, Gjoleidveien 9, 2019 Skedsmokorset.

Tid: 21.3.2017 kl. 19:00 NT

Se dokumentasjonen i vårt dokumentarkiv

Dagsorden:

  1. Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden.

  2. Valg av møteleder og referent.

  3. Godkjenning av årsmelding.

  4. Godkjenning av regnskap.

  5. Fastsettelse av kontingent for 2017.

  6. Innkommende forslag.

  7. Valg i følge vedtektene.

 
26.02.2017
 Resultater fra spørreundersøkelsen
 

Klikk på biildet for å laste ned resultatene etter vår spørreundersøkelse blant medlemmene.

Undersøkelsen ble gjennomført i januar 2017.

Hilsen styret.

 
19.02.2017
 DXCC og sjekking av QSL-Kort
 
 

LA8HGA, Jon Morten, er ARRL's card checker for Norge.Sjekking av QSL-kort for DXCC er en gratis tjeneste for NRRLs medlemmer.Ordningen gjelder QSL-kort for DXCC-programmet (inkludert deleted og 160 m) utstedt etter 15. november 1945.

Vi anbefaler å lese Jon Morten's oppdaterte informasjon med en del nyttige lenker på https://www.qrz.com/db/LA8HGA eller på NRRL's hjemmeside https://www.nrrl.no/hf/1202-dxcc-og-sjekking-av-qsl-kort
 
22.01.2017
 Lisenskurs har startet !
 

Nedre Romerike gruppe av Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) har startet kurs over 10 kvelder i perioden januar - mars 2017. Introduksjonskveld ble gjennomført 19.Januar og 5 kandidater har meldt sin interesse. Første kurskveld ble gjennomført fredag 21.Januar.

 
07.01.2017
 Vl du bli radioamatør ?
 

Nedre Romerike gruppe av Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) starter kurs over 10 kvelder i perioden januar - mars 2017. 

Interesserte inviteres til en introduksjonskveld torsdag 19.Januar 2017, kl 18:00 på Tingvold Grendehus. Her vil vi gi en oversikt over Radioamatør-tjenesten og de mange muligheter som byr seg når man har oppnådd lisensen. Vi vil også gi en demonstrasjon av vår gruppe-radiostasjon som gjennomgå pensum og datoer for påfølgende kurskvelder.

Det siktes på om lag 10 undervisningskvelder med start kl. 18:00 varighet ca. 2 klokketimer.  Det tilrettelegges for avsluttende eksamen ultimo mars 2017.

Sted: Tingvold grendehus, Gjoleidveien. Mellom Skedsmo Kirke og Steen Tærud skole.

Avgift: Totalt Kr 2000,-. Dette inkluderer undervisningsmateriell og ett års medlemskap i NRRL's  avdeling Nedre Romerike

Det forutsettes at tilstrekkelig antall kandidater melder seg.

Påmeldingjonn-bekkevold@hotmail.com eller SMS til 920 50 452

Blir kurset kansellert vil Gruppen ta initiativ til oppstart av samme kurs september 2017


Kjeller den 3. januar 2017

Jonn Bekkevold, nestformann

 
26.12.2016
 Foredrag om SDR Radio - Tirsdag 3.Januar 2017
 


Knut, LB6ED, står for starten av LA9L's program på nyåret ved å holde foredrag om SDR Radio.

Tirsdag 3.Januar 2017, kl 19:00 - Tingvold Grendehus.


 
Artikkel [16] til [30] av totalt [36] Artikkler.
Contesting


Klikk på bildet for å se/laste ned Jon Morten, LA8HGA's foredrag hos LA9L 15.Januar 2019.

DMR


Klikk på bildet for å se/laste ned Robin, LA2YUA's foredrag hos LA9L 2.Oktober 2018

LA9L Møteplan
Aktuelle møtedatoer finner du til høyre under kalenderinformasjon.
Generelt så har vi Drop In  1. og 3. tirsdag i måneden som foregår på Tingvold Grendehus og starter kl 19:00.

Skrevet av: LA0FA, Dato: 31.12.2009
DX Cluster

Viser de 15 nyeste HF spots fra DXSummit. Design LAØFA. 
SDR Prosjekt
LA9L jobber med et eget SDR prosjekt for å gi "støy-skadede" medlemmer en mulighet for forbedrede mottaks forhold. Prosjektet er under bygging med LB6ED som primus-motor. 

Under første drop in i 2017, holdt Knut, LB6ED, foredrag og orientering om status av gruppas byggeprosjekt for en egen SDR mottaker. Foredraget kan lastes ned her. 

SDR mottaker er i prøvedrift på Romerike hos Tore, LA9QL siden 4.januar 2017. 
Sjekk gruppa's lukkede Facebookside for informasjon om web-adresse til mottaker. 


Skrevet av: LA0FA, Dato: 07.01.2017
Repeaterstatus

Klikk på bildet for detaljert informasjon om gruppens repeatere.

Skrevet av: LA0FA, Dato: 15.11.2014
Ta kontakt med Gruppen ?

Ønsker du å komme i kontakt med oss i Nedre Romerike Gruppe av NRRL ?   Har du fått ny epostadresse ?   Du finner alle relevante kontaktpersoner på denne linken.
Skrevet av: LA0FA, Dato: 11.03.2012

Bli Radioamatør ?

Nedre Romerike gjennomfører Lisenskurs for nye Radioamatører !

Ta kontakt med styret og vi sender deg informasjon om neste kurs. Her finner du en introduksjon til amatør-radio.

Vår søsterorganisasjon, Bergensgruppen av NRRL, har også forfattet en god introduksjon som du kan lese her....

I 2014 kom ny bok fra NRRL “Veien til internasjonal radioamatørlisens” også omtalt som “Den nye radioamatørens ABC”. Denne er pensum for den offisielle prøven. Denne følger internasjonal standard og inngår i kursene som Nedre Romerike Gruppe av NRRL gjennomfører.


NRRL Sambandstjeneste
Vi oppmuntrer alle lisenserte radioamatører i distriktet å bidra i NRRL's sambandstjeneste.
NRRL sambandstjeneste Oslo og Akershus (NSOA) er medlem av FORF og er en sammenslutning mellom Norske Radio Relæ Liga sine grupper i regionen. Her kan du se presentasjonen som LA4PGA holdt under sitt foredrag 12.5.2012 hos oss på LA9L.  Se også denne artikkelen.

Skrevet av: LA0FA, Dato: 20.05.2012
Hva er RSS?
RSS (Rich Site Summary eller Really Simple Syndication), eller ”web feeds” som det ofte kalles, er et XML-basert filformat som brukes i formidlingen av hyppig eller jevnlig oppdaterte nyheter, pressemeldinger og annet webinnhold.
Ved hjelp av RSS kan du få et utdrag av en bestemt nettsides nyeste oppdateringer, som oftest pressemeldinger og andre aktualitetssaker. Brukere kan abonnere på RSS-feeds fra flere ulike kilder og nettsteder samtidig, og få dem samlet i en såkalt RSS-leser. Dette gjør at du enkelt kan følge med på hva som skjer i flere kanaler samtidig, uten å måtte besøke nettstedene manuelt.
www.LA9L.com tilbyr sine brukere følgende 3 RSS-er:

DX Kalender
Nyheter på LA9L.com
Aktivitetskalender for gruppen


Skrevet av: LA0FA, Dato: 17.01.2009
Nedre Romerike Treff
 
Vi har daglige treff på 3656 kHz (+/- qrm) kl 09:30 og 18:00 NT !
 
Aktuelle Arrangement
 
20.08.2019

Informasjonsmøte om radioamatørkurs kl 1800

Drop-in møte kl 1900 
06.09.2019
Nasjonal Field Day 2019

Kontakt LA1HSA for info om og påmelding til gruppens opplegg for årets Field Day.

 
 
Avholdte arrangement
 
18.06.2019
Sommeravslutning
Tradisjonell sommeravslutning på Tingvold.
04.06.2019
Tur til Bjønnåsen i Rælingen

LA9L kjører 2 meter test.21.05.2019

Kenneth, LA7GIA, kjent fra mange spennende DX-pedisjoner i de senere år kommer til oss og holder et DX foredrag. 


Kaffeansvarlig: LA0FA
07.05.2019
Vårdugnad- vi rydder opp utendørs ta med løvrake.

16.04.2019
Lokal QST
Sendingen som går over LA8CR starter klokken 2000NT
LA9L/Nedre Romerike Gruppe av NRRL er en Gruppe av Norsk Radio Relæ Liga, NRRL. Hjemmesiden til NRRL finner du her.
Designide hentet fra USKA Luzern, Sveits, sin hjemmeside ved HB9DIZ (thanks Markus).
Skrevet om til ASP kode og MS-Access Database av Matthias Peter, LAØFA som er webansvarlig her hos LA9L.